čtvrtek 21. února 2008

Praktická cvičení

Praktická cvičení budou rozdělena dle svalových skupin do několika kapitol. Každá kapitola bude uvedena popisem daných svalových oblastí. V tabulkách naleznete začátky a úpony svalů, a především jejich funkci, která je pro pohyb velmi důležitá. Jestliže sval provádí určitý pohyb, při kterém se svalové bříško zkracuje, úpon a začátek svalu se k sobě přibližují, je logické, že pro strečink bude určující pohyb opačný. Například flexory kloubu protáhnete extenzí (natažením) daného kloubu, atd…

Zde uvedu jednotlivé dvojice pohybu:

  • Flexe – extenze
  • Abdukce (odtažení) – addukce (přitažení)
  • Vnitřní rotace – zevní rotace
  • Supinace (dlaň vpřed, vzhůru) – pronace (dlaň vzad, dolů)
  • Ventrální (vpřed) – dorzální (vzad)
  • Plantární flexe (u chodidla – špička napnout)

Jednotlivé cviky budou označeny symbolem pro rozlišení stupně obtížnosti

* lehké nenáročné cvičení

** náročnější cvičení

*** velmi obtížné cvičení

Často se při cvičení protahuje více svalových oblastí zároveň, ale cviky budou řazeny tak, aby nejintenzivnější protažení určitého svalu bylo v kapitole dané svalové skupiny.

U většiny cviků bude uvedena oblast, pro kterou je cvičení určeno, a též které další svalové oblasti se současně protahují.

Žádné komentáře: