úterý 8. dubna 2008

Svalové dysbalance

Jde o poruchu svalové souhry vyplývající ze ze špatné distribuce svalového tonusu a jako taková ovlivňuje především držení postiženého segmentu, který je přetahován na stranu hypertonického svalu. Pokud se situace neupraví a odchylka i její příčiny přetrvají, nepoměr mezi jednotlivými svalovými skupinami ( agonisty – antagonisty ) narůstá.

Svalové zkrácení se manifestuje v odchylkách držení postižené oblasti těla a v omezeném rozsahu pohybu na opačnou stranu kloubu.

U přemožených svalů je nejnápadnějším příznakem jejich oslabení a u svalů majících v dysbalanci převahu zase jejich zkrácení, hovoříme o svalech oslabených a svalech zkrácených.

TESTOVÁNÍ ZKRÁCENÝCH A OSLABENÝCH SVALU

Testování zkrácených a oslabených svalů je důležitou součástí vyšetření hybného systému. Děje se tak na základě jednoduchých testovacích cviků určených pro konkrétní pohybový segment.

Postup při testování svalů zkrácených :

  • testovací pohyb provádíme zcela uvolněně
  • snažíme se dosáhnout pasivním způsobem krajního rozsahu pohybu v kloubu
  • v krajní poloze testující sleduje dosažený rozsah pohybu
  • v průběhu testování i v konečné poloze testující sleduje, zda se neobjevily některé z kompenzačních hybných mechanismů
  • sval je zkrácen v případě, že cítíme v testovaném svalu tah a současně nesplńujeme požadovaný rozsah pohybu.

ROZSAH PŘI TESTOVÁNÍ SVALU OSLABENÉHO

Při testování oslabených svalů nejde jen o zjištění jejich síly, ale také o stupeň aktivace a koordinace všech svalů, které se na výsledném pohybu podílejí a přitom nejsou v přímém anatomickém vztahu k prováděnémi pohybu.

Dodržujeme tyto zásady :

  • pohyb, při kterém testujeme oslabený sval, je prováděn pomalu
  • testovaná osoba provádí pohyb tak, jak je zvyklá
  • při pohybu se nesmí druhá osoba dotýkat testovaného svalu, neboť dotek může značně dráždit testovaný sval a tím významně ovlivnit výsledek testu.
SVALOVÉ DYSBALANCE V OBLASTI HLAVY, KRKU A HORNÍ ČÁSTI TRUPU

SVALOVÉ DYSBALANCE V OBLASTI PÁNVE A DOLNÍ ČÁSTI TRUPU
SVALOVÉ DYSBALANCE V OBLASTI DOLNÍCH KONČETIN
Žádné komentáře: