neděle 9. března 2008

Zadní strana stehna


Dvojhlavý sval stehenní

Musculus biceps femoris má dvě hlavy, dlouhou a krátkou.

Sval poloblanitý (m. semimembranosus) a sval pološlašitý (m. semi tendanosus) jsou další dva svaly na zadní straně stehna. Všechny tři svaly jsou dvoukloubové a provádějí především flexi kolenního kloubu a extenzi kyčelního kloubu. Fyziologický rozsah flexe a extenze v koleni je 130 stupňů a extenze v kyčli 10 stupňů. Zadní strana stehna je posturální skupina svalů, má velké tendence ke zkrácení. Této svalové oblasti je třeba věnovat pravidelnou pozornost a důkladně ji protahovat.

1*

 • V lehu na zádech přednožte.
 • Vztyčte chodidla a přitáhněte špičky.
 • Volně dýchejte a chvíli vydržte.
!!Obě kolena jsou napnutá!!

2*

 • V lehu na zádech pokrčte levou.
 • Přednožte levou, předpažte poníž a rukama uchopte levou nohu za lýtko.
 • S výdechem přitáhněte stehno k hrudníku.
 • Hlavu nechejte na zemi.
 • Totéž opkujte na druhou stranu.
3*

 • V lehu na zádech přednožte.
 • Předpažte poníž a rukama uchopte nohy za lýtka.
 • S výdechem přitáhněte obě stehna k hrudníku.

!!Hlavu nechte na zemi a nezvedejte pánev od země!!

4*

 • V sedu skrčte pravou a položte koleno na zem vně tak, aby se pravé chodidlo dotýkalo celou plochou vnitřní strany stehna.
 • S nádechem vzpažte a s výdechem se s rovnými zády předkloňte k levé noze.
 • Rukama uchopte kotník nebo chodidlo, přitáhněte hrudník ke stehnu.
 • Totéž opakujte na druhou stranu.
5**

 • V sedu roznožném se mírně předkloňte, předpažte dolů poníž a opřetese dlaněmi o zem.
 • S výdechem pomalu suňte dlaně po zemi vpřed a srovnými zády se předkloňte.
 • Zastavte se v takové poloze, ve které cítíte napětí, s ohledem na vlastní dispozice.

Rovněž protahujete zádové svalstvo a vnitřní stranu stehen.

6*


 • V sedu snožném vztyčte chodidla.
 • S nádechem vzpažte a s výdechem se s rovnými zády předkloňte.
 • Rukama uchopte chodidla a přitáhněte hrudník ke stehnům.

Rovněž protahujete zádové svalstvo a flexory kolenního kloubu.

7***

 • Ve stoji snožném se hluboce s rovnými zády předkloňte a současně zanožte levou.
 • Dlaně položte na zem, levou nohou tlačte vzad nahoru do maximálního zanožení.
 • Totéž opakujte na druhou stranu.
Cvičte s ohledem na vlastní dispozice a s opatrnosti!!

8*


 • Postavte se do úzkého stoje rozkročeného bočného, levou vpřed.
 • Pokrčte pravé koleno a pánev vysuňte vzad.
 • Vztyčte levé chodidlo.
 • Váhu těla přeneste na pravou nohu a oběma rukama se opřete o pravé koleno.
 • S výdechem se s rovnými zády předkloňte a současně tlačte pánev vzad.
 • Totéž opakujte na druhou stranu.

Rovněž protahujete lýtkový sval.

9*

 • Postavte se do stoje snožného.
 • S výdechem se pomalu hluboce kulatě předkloňte.
 • Dlaně položte na zem nebo se snažte dotknout prsty země.

!!Obě kolena jsou napnutá.!!
Rovněž protahujete zádové svalstvo.

10*

 • Postavte se do stoje rozkročného.
 • S výdechem se pomalu hluboce kulatě předkloňte.
 • Dlaně položte na zem, nebo se prsty dotkněte země.
!Obě kolena jsou opět napnutá!!

Žádné komentáře: